Strategie a cíle - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Snad každá firma stanovuje cíle. Ale to ještě neznamená fungující řízení podle cílů. Cíle pracovišť nestanovujte na poradách, tedy shora dolu.  A cíle nefungují tím, že jsou jen napsány. Cílem workshopu je vysvětlit vedoucím i týmům, jak stonovit cíle, jak je vybírat, jak kontrolivat a vyhodnocovat - tedy řídit podle cílů.
Obsah
1.
Proč systém řízení podle cílů a plánování

2.

Vize společnosti a strategie v praxi

3.

Nástroje jak definovat strategii a cíle

4.

Strategické řízení ve výrobních firmách

5.

Stanovování ukazatelů a jejich vyhodnocování

6.

Motivační role systému, pozitivní motivace

7.

Systém každodenního zlepšování všemi, LEAN

8.

Rozebrání cílů účastníků

9.

Diskuze a nadefinování témat k řešení

Přínos pro společnost
1.

Fungující nástroj řízení podle cílů
2.

Spolupracující zaměstnance, kteří chápou
3.

Pochopení významu strategie
4.

Méně interních problémů k řešení
5.

Fungující každodenní optimalizace
Přínos pro pracovníky
1.

Pochopení významu systému řízení
2.

Zjistí, že aktivním zapojením mohou získat
3.

Zlepšení komunikace
4.

Zvýší se pocit důležitosti a spoluodpovědnosti
5.

Získají zajímavé náměty k osobnímu rozvoji
Řízení společnosti podle cílů vycházejících ze strategie a vize je klíčovým nástrojem řízení.
Když touto větou začínáme, vždy se někdo ozve: "Ale vždyť toto všechno už dávno děláme!"
Výborně. Podíváme se na to... A pak zjistíme, že se ve společnosti "plánuje"...

Ano, plánování vycházející z loňských údajů a nařizující představy vlastníků
je zcela něco jiného, než směřováním k cílům, které vycházejí z vize a strategie.
Plány se zpracovávají jen proto, aby se zase průběžně měnily. Ničí kreativitu, inovace, iniciativu tím,
že nutí soustředit se na úkoly vymyšlené podle světa, který již neexistuje a již nikdy existovat nebude.
A kolik času, peněz a stresu to stojí!

Bez cílů, které vysvětlují co a proč děláme, se nemůžete pohybovat. Nemáte směr!
Není důležité, co máte někde napsané, ale čím Vaše společnost opravdu žije.
Její poslání, příběh, srdce a duše. To, co nikdo u Vás nezamění za vidinu krátkodobého zisku.
Antoine de Saint-Exupéry

"Pokud chceš postavit loď, pak nesvolávej muže, aby obstarali dřevo,
abys zadal úkoly a rozdělil práci,
ale nauč své muže toužit po dalekých, nekonečných mořích."

Definování strategie, politiky kvality a cílů je základním požadavkem také normy ISO 9001:2015.
Vaše politika musí vycházet ze strategie a stanovovat jasné cíle s orientací na zákazníka.
Musíte vytvořit písemně a zveřejnit všem zúčastněným stranám.

Všichni pracovníci musí vědět, za co jsou zodpovědní.
K naplnění cílů musí mít potřebná oprávnění.

Jaké máte hlavní cíle ve společnosti? Jak cíle stanovujete? Jak je vyhodnocujete?
Pokud tvoříte cíle tak, že je na dlouhých poradách vedení přijmete a pak zkopírujete a vyvěsíte na nástěnkách,
nikdy se nestanou systémem řízení. Běžte do výroby a zeptejte se kohokoliv, jaké jsou cíle společnosti a co on
pro jejich naplnění konkrétně na svém pracovišti dělá. A jak pozná, že se mu to podařilo. Toto se počítá.
Stanovte hlavní cíle společnosti, proberte to se všemi a nechte týmy, aby si navrhly své cíle...

Pokud znají všichni pracovníci cíle společnosti, závodu i svého pracoviště, mají k dispozici nástroj
pro jejich rozhodování. U každé volby zastaví a zkoumají, jestli je v souladu s těmito cíly.
Pokud pracovníci cíle chápou a přijali je, rozhodnou se správně.

Cíle by měly být vhodně vizualizovány. Namalujte jej klidně i společně ručně, ať rozbijete uniformitu Vašich sdělení.
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah