Spokojenost pracovníků - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Pracovníci jsou nejvýznamnější částí Vaší společnosti. Na motivaci Vašich pracovníků má kromě peněz vliv řada faktorů. Je důležité je znát a pravidelně spokojenost pracovníků sledovat. Podrobně Vám vysvětlíme a dáme Vám návod z praxe. Naučíte se sledovat a ovlivňovat spokojenost podle skutečnosti.
Obsah
1.
Význam lidského faktoru

2.

Význam správného fungování přímého nadřízeného

3.

Způsoby měření spokojenosti, dotazníky

4.

Význam zdraví na produktivitu, stres a relax

5.

Silné stránky a talent, vyhledávání, typologie

6.

Motivační systémy a podpora talentu

7.

Personální práce na pracovišti, řízení výkonu

8.

Diskuze a nadefinování témat k řešení

Přínos pro společnost
1.

Obraz o spokojenosti lidí
2.

Informace o tom, co pracovníky trápí
3.

Praktické zkušenosti z jiných firem
4.

Zkvalitnění práce přímých nadřízených
5.

Vyšší motivace, lepší spolupráce
Přínos pro pracovníky
1.

Aktivní tvůrčí přístup
2.

Lépe si uvědomí přednosti své i kolegů
3.

Zjistí, jak lépe řídit podřízené
4.

Dozví se, jak dobře komunikovat s nadřízeným
5.

Zlepšení firemního prostředí
Autoritativní styl řízení, politika cukru a biče, je pro úspěšnost zcela kontraproduktivní.
Dnes pracujeme nejen s novými technologickými procesy, ale i s jinými - novými lidmi.
V 21. století prostě už nemohou fungovat nástroje řízení ze století devatenáctého!
To vyvolává negativní emoce, nespokojenost, stres, nemoc, výpovědi, pasivní role...
Generace Y a Z

vidí, že jejich rodiče nejsou v práci šťastní. Nechtějí se opotřebovat
pro materiální blahobyt! K jejim životním hodnotám patří zdraví, rodina, partnerství. Teprve pak následuje práce a kariéra.

Individualita, seberealizace, naplnění a prosazení své vůleTolik se nenamáhatDůvěra, transparentnost, rovnoprávnost a férovostRodina, životní stylSpolečenství, spolupráce, někam patřitFlexibilita, různorodostDobré vybavení pracoviště

To je dnes pro Vaše pracovníky důležité.
Máte možnost změnit systém řízení, nebo budete řešit problémy na pracovišti, neustálé zaškolování,
vysokou nemocnost, výpovědi, fluktuaci, nedostatek pracovníků, nemožnost sehnat kvalitní lidi...
A to Vás stojí čas a peníze. A opravdu hodně, hodně peněz!
Změňte Váš systém řízení. Povíme Vám jak.
Max Frisch

„Pozvete si pracovníky a oni přijdou lidi.“

Nejdůležitější částí každé společnosti jsou lidé.
O tom, jak úspěšná je Vaše společnost, rozhoduje to, jak dobře lidé na svých pozicích fungují.
Lidé pracují lépe, pokud jsou spokojení.
Nespokojení pracovníci nejsou aktivní, kreativní, samostatní, loajální...

         • Mohou Vaši pracovníci uplatnit své silné stránky, talent a nadání?
         • Znáte silné stránky u všech pracovníků? Zná je jejich přímý nadřízený?
         • Podporuje pracovníky jejich přímý nadřízený? Zná jejich požadavky a přání?
         • Máte přehled o spokojenosti svých pracovníků?
         • Může personální práci vykonávat vedoucí u svých podřízených? Má k tomu kompetence?
         • Máte přehled o požadavcích každého pracoviště z hlediska plánovaného rozvoje?
         • Vybírají si pracovníci to, co by potřebovali proškolit?
         • Mají pracovníci včas informace, jaké úkoly je čekají a co budou na jejich zvládnutí potřebovat?
         • Vyhodnocujete efektivitu každého vzdělávání? Jak?
         • Zajímáte se aktivně o zdraví a osobní růst Vašich zaměstnanců?
         • Sdělujete vždy pracovníkům důvody, proč se musí úkol udělat právě teď?
         • Mají pracovníci přehled o smyslu všech úkolů? Proč vůbec se musí dělat?
         • Dělají všichni každý den to nejlepší, co mohou?
         • Nacházejí pracovníci inspiraci ve vizích, strategii a cílech?
         • Věříte svým pracovníkům? (Ne zcela? Tak proč jste je zaměstnali?)
         • Jste k pracovníkům VŽDY slušní, zdvořilí a respektujete je?
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah