Shopfloor Management - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Základním požadavkem moderního managementu je řízení výroby ve výrobě a zapojení pracovníků formou týmů. Je základem ShopFloor Managementu, Daily Managementu. Zlepšení transparentnosti, vizualizace, komunikace zdola, personální práce, úspora času, denní uplatňování strategie...
Obsah
1.
Co je podstatou Shopfloor managementu

2.

Zachování individualizace, specifik firem

3.

Jak v praxi zavést, co je důležité?

4.

Praktický příklad forem řízení ve výrobě.

5.

KPI ukazatele, obsah boardu

6.

Team Management v praxi

7.

Jak zavést či zlepšit právě u vás?

8.

Personální práce, nová role vedoucích

9.

Diskuze

Přínos pro společnost
1.

Pochopíte jak zavést Shopfloor Management
a Team Management
2.

Zlepší se motivace, aktivita pracovníků
3.

Lepší transparentnost, vizualizace, komunikace zdola, strategického řízení
4.

Lepší personální práce vedoucích
5.

Kvalitní, stabilní a rychlejší výroba
Přínos pro pracovníky
1.

Lidé pochopí, proč se zavádí
2.

Získají mnoho podnětů pro svůj osobní růst, sladění motivace se společností
3.

Pochopí význam týmového řízení. Budou přejímat odpovědnost.
4.

Budou aktivnější a budou projevovat zájem
1. Rozhodování přibližuje blíže k výrobě

Shop Floor je myšlena dílna, výrobní pracoviště, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka.
Předpokládá existenci výrobních týmů a zapojuje je do operativního řízení.
Výrobní dělníci přestávají být jen výkonnou částí firmy, ale přebírají odpovědnost a část řízení.
Řídící pracovníci řeší spolu s mistry, předáky a zástupci týmů operativní agendu.
Problémy se nejen okamžitě řeší, ale společně se hledají odchylky, aby se problémům předešlo.
Hlavním cílem operativního řízení je uspokojení externích a interních zákazníků.

2. Zajišťuje transparentnost

Pravé příčiny se už neztratí tichou poštou z výroby k vedení firmy.
Aplikuje se Glas Wall Management - politika otevřené komunikace a výměny informací.

3. Vizualizace

Využívá nástroj vizualizace důležitých a aktuálních ukazatelů (KPI) na jednom místě (shopfloor).
Ukazatele jsou jednoduše zjistitelné, neustále jsou pracovníky aktualizovány. Žádné složité přehledy z ERP.
Pro ukazatele se používají QKLSA kritéria (kvalita, náklady, dodávky, bezpečnost, pracovní morálka).

4. Komunikace a informace

Zlepšuje komunikaci, včetně týmové komunikace a komunikace zdola.
Předávají se informace mezi týmy, mezi směnami, shora dolu, zdola nahoru.

5. Nástroj pro uplatňování strategických cílů

Cíle jsou vizualizovány a sleduje se, zda je každé rozhodnutí s nimi v souladu.

6. Nepřetržitá optimalizace všemi

Shopfloor Management se chápe jako další stupeň zavádění LEAN managementu.
Umožňuje zavedení významného nástroje LEANu - nepřetržitou optimalizaci všemi.

7. Úspora času

Porady jsou před každou směnou, dále podle potřeby a jsou velmi věcné a krátké.
Odstraníte tím dlouhé a neproduktivní porady v kancelářích!
Všichni mají rychle informace a rozhoduje se okamžitě. Tím se zkrátí doba výroby, sníží počet chyb.

8. Personální práce

Porady jsou i nástrojem pro získávání aktuálních informací pro kvalitní personální práci.

9. Úloha vedoucích

Úloha vedoucích se mění v roli kouče a servis odborníka.


Doporučujeme propojit s GO AND SEE a Gemba Walk k získávání podnětů z výroby.
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah