Management 21. st. - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Managementem pro 21. století. Práce 4.0, New Work, Business Refraiming, čtvrtá průmyslová revoluce, průmysl 4.0, individualizace, digitalizace, atraktivita firem, motivace v praktickém životě.
1. Přiblížením řízení co nejblíže výrobě (Shopfloor Management)
2. Zapojováním výrobních dělníků do rozhodování (týmové řízení)
3. Svobodou v práci, rozvojem pracovníků.
Obsah
1.
Vývoj managementu až k průmyslu 4.0

2.

New Work, Business Refraiming, Work-Life-Balance

3.

Individualizace, decentralizace

4.

Proč týmy?

5.

Shopfloor management a jeho specifická cesta

6.

Vytvoření podmínek pro vnitřní motivaci a odpovědnost

7.

Změna myšlení a firemního klimatu

8.

Digitalizace v managementu

9.

Nehirearchické struktury firem ve světě

Přínos pro společnost
1.

Pochopení vývoje managementu
2.

Vyjasnění toho, kde se Vaše společnost nachází a jakým směrem se má rozvíjet
3.

Praktické návody nového managementu
4.

Zlepšení důvěry, pracovního prostředí
5.

Zlepšení všech ukazatelů výroby
Přínos pro pracovníky
1.

Pochopí přínos nového systému řízení
2.

Změna přístupu z pasivního na kreativní
3.

Zlepšení vztahů na pracovišti
4.

Aktivní zapojení pracovníků
5.

Zlepšení vztahů nejen na pracovišti
Autoritativní řídící styl, politika cukru a biče, je pro úspěšný rozvoj kontraproduktivní.
Myslíte si opravdu, že nástroje řízení z 19. století budou u Vás i nadále fungovat?
Agresivní řízení může sice uhasit krátkodobý problém, ale z dlouhodobého hlediska Vaší společnosti škodí.
Pracujeme s novými technologickými procesy, s novými lidmi.

• Digitalizace, prosíťování, robotika
• 4. průmyslová revoluce
• Průmysl 4.0, práce 4.0
• Komplexivita
• Globalizace
• Změna hodnot
• Tempo, rychlost
• Trvalá "krize"
• Rostoucí nepřehlednost
•  Přeměna hierarchických firem na ploché
• Práce v týmech, Team Management
• Řízení výroby ve výrobě, Shopfloor Management
Gary Hamel

"Pracujeme v technologických procesech 21. století, s řídícímy procesy 20 století
a s zásadami řízení z 19. století."

Až do přelomu století byla většina společností organizována výlučně vertikálně (hierarchicky).
Mezi vedením společnosti a dělníky bylo mnoho úrovní, které řídily a rozhodovaly.
Jen část těchto manažerů byla opravdovým přínosem výrobě.
Komunikace probíhala jednosměrně. Příkazy shora dolu a zdola jen hlášení o plnění příkazů.
V podstatě se tu nedá ani o komunikaci mluvit.

Společnosti podstatně zredukovaly vertikální úrovně řízení a zavádějí horizontální řízení.
Týmy spojují všechna oddělení s výrobou.
Řízení výroby probíhá co nejblíže výrobě.
Do rozhodování na pracovišti se zapojují i výrobní týmy.

       • Rozhodnutí, která potřebovaly týdny, jsou učiněna během hodin, či minut.
       • Tok informací probíhá oboustranně - shora dolu, ale i zdola nahoru. Je o mnoho přímější a rychlejší.
       • Odstraněním složité hierarchické struktury se ušetří mnoho peněz.
       • Rozhodovací pravomoce se přenesly o mnoho blíže každodennímu provozu a zákazníkům.
       • Do řízení a optimalizace se zapojují všichni pracovníci v týmech. To významně pomáhá inovacím.
Světoví leadeři si uvědomují podstatu problémů dnešních společností v souvislosti se změnami v dnešním světě.
Vysvětlují, proč běžné postupy řízení nefungují a

JIŽ NIKDY FUNGOVAT NEBUDOU !

Čím dříve si to výrobní společnosti uvědomí, tím dříve mohou
své fungování změnit a vytvořit konkurenční společnost
pro 21. století a vyřešit své hlavní problémy fungování.
Chcete vědět více?

Pošlete email a domluvte si nezávaznou schůzku.
Objednejte analýzu, či workshop.

Někteří doporučení autoři:

Frederic Laloux, Gary Hamel, Brian M. Carney, Isaac Getz, Benedikt Hackl, Rudolf Karazman, Dr. Bernd Lieber,
Remco Peters, Raimund Birri, Jutta Schanze, Peter Doetsch, Sieglind Chies, Klaus Doppler, Ricardo Semler,
Jochen Peter Breuer, Tony Hsieh, Daniela Eberhardt,
Yvon Chouinard, Cal Newport, Daniel H. Pink,
Michael Loebbert, Ingrid Göpfert, Roman Kersting,
Jens Rowold, Wolfgang Berger, Ronald Schnetzer,
Jürgen Kletti, Burkhard Radtke, Cyrus Achouri,
Corinna von Au, Alexander Höhn, Olaf Hinz,
Brigitte Adriani, Bernd Lieber, Prof. Dr. Benedikt Hackl,
Jochen Peter Breuer, Pierre Frot, Eric Lippmann,
Dr. Markus E. Huber, Jan Košturiak, Stanislav Háša...
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah