Procesní řízení - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Jen pokud ovládáte procesy Vaší sériové výroby, můžete Vašim zákazníkům garantovat stabilitu kvality Vašich výrobků. Dnes již nestačí odstraňovat problémy. Musíte předcházet problémům, hledat rizika procesů a odstraňovat jejich kořenové příčiny. Jen tak zajistíte stabilní výrobu.
Obsah
1.
Procesy a ISO 9001, TQM, interní zákazníci

2.

Znáte Vaše procesy? Jaké nástroje používat?

3.

Jednotlivé fáze procesního managementu

4.

Six Sigma, stabilita procesů, cp, cpk, cg, nulová chyba

5.

Value Stream Mapping, Flowchart, SIPOC, EKUV

6.

Analýzy rizik FTA, FMEA

7.

Příklady z praxe

8.

Diskuze

Přínos pro společnost
1.

Pochopíte jak zavést procesní řízení
2.

Nemusíte dodávat do automotive, ale naučte se odstraňovat rizika procesů
3.

Zajistíte stabilitu kvality Vašich výrobků
4.

Získáte návody z praxe
Přínos pro pracovníky
1.

Lidé pochopí, proč se zavádí
2.

Získají mnoho podnětů pro svůj osobní růst
3.

Pracovníci budou umět vidět výrobu z hlediska procesů, interních zákazníků
4.

Budou aktivnější a budou projevovat zájem
Procesní přístup je základním požadavkem normy ISO 9000/9001. Hrají zde klíčovou roli již od revize v roce 2000. Aktuální verze ISO 9001:2015 stanovila další požadavky na procesní management, tedy česky procesní řízení. Společnost musí mj. definovat všechny procesy, které by mohly mít vliv na kvalitu Vašich výrobků či služeb. Musíte znát a doložit:

 • Vstupy a výstupy procesů, popis - dokumentaci procesů
 • Cíle každého procesu, úlohy všech účastníků procesů
 • Pořadí procesů a jejich vzájemné ovlivňování
 • Jakým způsobem řídíte procesy
 • Všechny všechny potřebné zdroje pro správné zvládnutí procesů Vašimi pracovníky
 • Definování odpovědností a oprávnění, vlastníků procesů
 • Jakým způsobem měříte výsledky procesů, jaké používáte ukazatele (KPI)
 • Jak řešíte rizika procesů
 • Jak zajišťujete neustálé zlepšování procesů
 • Jak zajišťujete potřebnou kvalifikaci, školení členů týmů a nových pracovníků

Důvodem zavedení procesního řízení do normy ISO 9001 jsou následující výhody procesního přístupu:

 • Dobré výsledky nedosahujete náhodně, ale plánováním Vašich procesů
 • Objevíte včas rizikové procesy
 • Pokud nadefinujete, můžete řešit efektivitu a hospodárnost procesů, zlepšovat Vaše procesy
 • Vaše činnost se stane transparentní
 • Jasné definování odpovědností a oprávnění
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah