LEAN - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Lean se nejčastěji zavádí Lean specialisty jako soubor nástrojů zajištění efektivity. Vývoj poslední doby ukazuje,
že takto štíhlou výrobu zavést nelze. Musí se zavádět zespoda a předpokládá týmové řízení. Základem je štíhlé myšlení, KAIZEN a změnou myšlení musí žít všichni.
Obsah
1.
Význam filozofie KAIZEN pro osobní i firemní život

2.

Kaizen, Pull systém, JIT, Milkrun

3.

Plýtvání a štíhlost - Muda, Muri, Mura

4.

Proč se nedaří zavádět LEAN, zlepšování všemi

5.

Rozdíl týmové práce a týmové organizace, Shopfloor Management v praxi.

6.

Nástroje Leanu v každodenní praxi

7.

Six Sigma, stabilita procesů, nástroje

8.

TPM, SMED

9.

Diskuze

Přínos pro společnost
1.

Pochopíte jak skutečně zavést LEAN
2.

Dozvíte se proč je nutné řídit co nejblíže výrobě a jak zavést Shopfloor Management
3.

Zlepšení se motivace, aktivita pracovníků
4.

Získáte návody z praxe
5.

Kvalitní, stabilní a rychlejší výroba
Přínos pro pracovníky
1.

Lidé pochopí, proč se zavádí
2.

Získají mnoho podnětů pro svůj osobní růst, sladění motivace se společností
3.

Pracovníci budou umět řešit problémy odstraněním jejich kořenových příčin
4.

Budou aktivnější a budou projevovat zájem
Termíny jako štíhlé pracoviště, štíhlá výroba, TPM, SMED, Kanban zná dnes skoro každý.
Zavádí se v každém úspěšném výrobním podniku.
Ale pro dělníky jsou tyto pojmy naprosto cizí. Nechápou jejich podstatu. Bohužel.
Myslíte si, že je u Vás jiné? Super. Běžte ale raději do výroby a zeptejte se dělníků u stroje...

Všechny nástroje LEANu jsou velmi jednoduché.

Byly vytvořeny pro dělníky bez velkých zkušeností. Stačí jen zdravý selský rozum.
A to neplatí jen pro automobilky a jejich dodavatele.
Nástoje LEANu pomáhají v odstraňování nelogičnosti, neshod, zbytečností - tedy plýtvání.

Základem LEANu je filozofie, kterou musíte pochopit, přijmout a každodenně žít.
Učte se štíhle myslet!
Není důležité, jak nástroje nazýváte. Jen je musíte správně používat.

Toto nedocílíte nařízeními, předpisy, ani hesly na nástěnkách.
Pracovníci musí začít jinak přemýšlet, musí se naučit vidět stejné věci z jiného pohledu.
K tomu jim pomáhají právě tyto nástroje.
A pokud se Vám podaří, začíná teprve každodenní optimalizace všemi.

Týmové řízení je základním předpokladem pro využití Lean Managementu.

Neposílejte pracovníky na teoretická školení do zasedaček.
Nejlépe se pracovníci naučí Lean nástroje při své každodenní práci.
Nebo využijte speciální LEGO-hry k pochopení smyslu nástrojů štíhlé výroby.
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah