New Work - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Termín New Work se používá ca od roku 2004. (Professor Thomas W. Malone) Také pojmy Achtsame Unternehmensführung , Business Reframing, Human Quality Management, Human Work, Team Management, Arbeit 4.0... Proč se o tom tolik mluví a píše? Co Vám to přinese?
Obsah
1.
Vývoj výrobních firem a managementu

2.

Čtvrtá průmyslová revoluce, průmysl 4.0, práce 4.0

3.

4S model práce, generace Y, Work-Life-Balance

4.

Nezávislost, smysluplnost, sebeurčení, svoboda, pozitivní pracovní klima, kreativní prostředí

5.

Flexibilita, agilita, individualita, koučink

6.

Team management, týmový koučink, nová role vedoucích, spolurozhodování pracovníky

7.

Activity Based Working, Guerilla komunikace

8.

Diskuze

Přínos pro společnost
1.

Zvýšení atraktivity zaměstnavatele
2.

Snížení fluktuace, nemocnosti, zvýšení produktivity práce
3.

Zvýšení kultury inovace
4.

Vyšší využitelnost prostoru
5.

Lepší práce přímých nadřízených
6.

Zkrácení reakční časů na změny trhu
Přínos pro pracovníky
1.

Lidé pochopí, proč se zavádí
2.

Získají mnoho podnětů pro svůj osobní růst
3.

Zlepší se komunikace
4.

Budou aktivnější a budou projevovat zájem
Pojem „New Work“ se spojuje s filozofem Frithjof Bergmannem.
Tento myslitel se zabýval vztahem mezi člověkem a prací již ve dvacátých letech.
Vymyslel alternativní model k námezdní práci a nazval jej "New Work".
S New Work pracuje Thomas W. Malone, Professor na MIT Sloan School of Management in Cambridge.

Dnes se používá celá řada dalších pojmů: Work-Life-Balance, Mythos Work-Life-Balance,
Achtsame Unternehmensführung , Business Reframing, Human Quality Management, Human Work,
Team Management, Arbeit 4.0, Humanökologische Unternehmensführung...

Také potřeby podle Modelu 4S - Selbstentwicklung (osobní rozvoj), Sicherheit (bezpečnost),
Sinn (smysl) a Sozialleben (osobní život, vztahy)
získávají na významu právě v dnešní době.

Významnými se stávají další rozvinuté potřeby podle A. Robinse.
• Osobní růst
• Potřeba osobního přínosu celku
John Locke

"Práce pro práci je proti lidské přirozenosti."

Jak se New Work prosazuje v praxi?

Zapojování pracovníků do strategického rozvoje
Lidé si sami nastavují své cíle
Čas pracovní doby se věnuje kreativním činnostem
Vedoucí se stávají koučem/poradcem, rozvíjejí pracovníky
Firemní kultura je více demokratická
Rychlé rozhodovací procesy
Málo stupňů v hierarchii
Flexibilní pracoviště, Home office
flexibilní pracovní doba
střídání činnosti (různorodost)
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah