Koučink - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Týmová práce, Team Management je základní částí všech moderních systémů řízení - KAIZEN, Lean, Six Sigma, TQM, ISO. V praxi není jednoduché týmy řídit jako vedoucí projektu, jako zvolený mluvčí, nebo jako vedoucí, který musí změnit svou roli. Koučink je sice známý, ale v praxi moc nefunguje. Cíl i obsah se mění podle účastníků. PROČ?
Obsah
1.
Výhody týmové práce.

2.

Jak pracuje tým, jak je nutné tým řídit, koučovat.
Brainstorming, jeho formy, vedení a zápisy.

3.

Co je TEAM MANAGEMENT, jak funguje a jaké jsou jeho předpoklady a praxe.

4.

Role vedoucích, mluvčích týmů. Způsoby vedení týmových diskuzí, zastupování týmů.

5.

Měnící se role vedoucích. Jak fungovat současně jako vedoucí i jako kouč týmu. Co je důležité?

6.

Diskuze

Přínos pro společnost
1.

Pracovníci pochopí význam týmové práce
z hlediska moderního managementu.
2.

Zvýší se odpovědnost a zlepší fungování týmů.
3.

Vedoucí budou umět týmy koučovat.
4.

Týmová práce je základem úspěchu firmy. Poroste aktivita, rychlost řešení problémů.
5.

Odrazí se na všech klíčových ukazatelích.
Přínos pro pracovníky
1.

Pochopí jak funguje tým a jeho smysl
2.

Získá lepší pocit při své práci
3.

Budou mít zájem vytvářet a pracovat v týmech
4.

Získá návod na lepší sebeuplatnění
5.

Získá informace pro osobní růst
Autoritativní řízení přestává fungovat, vyvolávají problémy, ničí komunikaci.
Klasické motivační systémy ztrácejí účinnost.
Doba neustálých změn vyžaduje rychlá opatření.
Manažer dnes nemůže rozhodovat, nařizovat a kontrolovat.

Jak tedy řídit?

Je nutné zvyšovat kvalifikaci a informovanost všech,
zapojovat do řízení týmy pracovníků.
Hierarchické struktury jsou doplňovány a nahrazovány týmovým řízením.

K tomu, aby se plně využil potenciál všech pracovníků,
podpořila se jejich aktivita a kreativita,
je nutné využívat KOUČINK jako nástroj řízení.

Zvládnout tento nástroj není jednoduché.
Vyžaduje určité znalosti, praxi a sebekontrolu.
Ale stojí to za to se ho naučit.
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah