Kanban - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Máte kanban pro dodávky materiálu a pořád máte problém s včasným doplňováním kanbanových míst? Nebo lidi nechápou, proč se dělá? Chcete zavést pull systém pro optimální využití výrobních kapacit? Absolvujte tento praktický workshop. Účastníci pochopí dokonalost kanbanu a budou jej lépe přijímat a dodržovat.
Obsah
1.
Vysvětlení pull systému, kanbanu v řízení

2.

Simulace výroby formou hry. Vyrábíme z lega a řídíme výrobu jako ve skutečnosti. Zavádíme optimalizace a sledujeme jejich dopad. Hodnotíme množství výroby, dobu, začleňujeme jako v praxi mimořádné zakázky se zrachleným průběhem, redukujeme pracoviště, zavádíme stroje s vyšší produktivitou, zavedeme 5S.

3.

V první části pracovníci řídí výrobu sami.

4.

Ve hře se zavede kanban a účastníci se přesvědčí
o fungování, rychlosti průběhu výrobou

5.

Diskuze

6.

Kanban ve vaší společnosti prohlídka a rozbor

Přínos pro společnost
1.

Pracovníci pochopí fungování kanbanu, důvody, proč se optimalizuje, vizualizace
2.

Zvýšení odpovědnosti u pracovníků
3.

Zapojení pracovníků do zlepšování
4.

Zlepšení komunikace
5.

Zvýšení zájmu o firmu povede k vyšší stabilitě, vyšší produktivitě, optimalizaci všemi
Přínos pro pracovníky
1.

Pochopí jak funguje kanbanu a jeho smysl
2.

Získá lepší pocit při své práci
3.

Pochopí řadu oblastí optimalizace
4.

Získá návod na lepší sebeuplatnění
5.

A bude se přitom dobře bavit!
Systém řízení výroby nebo dodávky materiálu ke strojům JUST IN TIME na základě potřeby zákazníka (PULL ).
Kanban může být lístkový nebo elektronický podle způsobu výzev k zásobení kanban meziskladů.

  • LEGO hra: K lepšímu pochopení demonstrujeme fungování kanbanu a některých dalších nástrojů LEAN managementu v praxi v Lean hře s LEGO kostkami. Definujeme výrobní operace a vyrábíme nejdříve podle výrobních příkazů. Postupně výrobu společně optimalizujeme a sledujeme hospodářský výsledek. Nakonec zavedeme Kanban a řídíme jím celou výrobu. Všichni se přesvědčí o jeho fungování.

  • Materiálový Kanban: V úspěšných výrobních firmách se zcela běžně zavádí kanban pro řízení dodávek materiálu a polotovarů na pracoviště, a to nejen v automotive výrobě. Zákazníkem je zde pracoviště. Zavádí se spolu se štíhlou logistikou a 6S. Po stanovení optimální velikosti kanban meziskladů, jsou dodávky řízeny kanbanovými výzvami a rozváženy v pravidelných intervalech (Milk Run).

  • Výrobkový Kanban: Kanban je možné úspěšně použít pro řízení celé výroby. Nepotřebujete pak složité a drahé ERP systémy, které definují výrobní příkazy a výrobní dávky, které protlačují výrobu od první operace až po sklad hotových výrobků (PUSH systém). Výroba je řízena podle odběru zákazníka ze skladu hotových výrobků. Úbytek pod kritické množství vyvolá výrobu v poslední operaci, která si opět odebírá polotovary z kanban meziskladu. Úbytek zde vyvolá další výrobu. Vyrábí se ale přesně jen to, co je potřeba. Tím si zákazník tahá výrobky z celé výroby sám a nehromadí se ve skladu, nevzniká plýtvání. (PULL systém)
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah