Motivace ve firmě - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Cíl
Objasnit vnitřní fungování motivace v životě a ve firmě. Význam aktivního přístupu a pochopení, že společným ukazatelem je přínos pro společnost. Jak nastolit prostředí důvěry. Praktické rady jak vytvořit podmínky pro správnou motivaci, aktivní přístup a převzetí odpovědnosti ve vaší společnosti.
Obsah
1.
Proč metoda cukru a biče nefunguje

2.
Moderní systém řízení

3.
Jaké aspekty pracovníky motivují + dotazník

4.
Vliv psychického a fyzického zdraví. Stres a relax.

5.
Úloha přímého vedoucího

6.
Význam týmové práce

7.
Osobní rozvoj pracovníků a vliv na rozvoj firmy

8.
Prémiové systémy, řízení podle cílů v praxi

9.
Diskuze a nadefinování témat k řešení

Přínos pro společnost
1.
Ozdravení komunikace obecně ve firmě
2.
Nové poznatky o motivaci a nástrojů
3.
Řešení problémů aktivními pracovníky tam, kde vznikají = menší prostoje, zrychlení výroby
4.
Zkvalitnění práce přímých nadřízených
5.
Zvýšení zájmu o firmu povede k vyšší stabilitě, snížení zmetkovitosti, optimalizaci všemi
Přínos pro pracovníky
1.
Změna přístupu z pasivního na aktivní
2.
Pochopení jejich významu pro firmu
3.
Zvýšení pocitu odpovědnosti
4.
Zkvalitnění práce přímých nadřízených
5.
Zlepšení firemního prostředí
NIKDO VNĚ nemůže pracovníky motivovat.
Lze jen vytvořit podmínky, prostor pro správnou vnitřní motivaci pracovníků.

A myslet si, že k trvale dobrému výkonu lidí stačí vydat pokyn a hlídat je pod pohrůžkou trestu je historický omyl!
Bohužel pořád ještě hodně rozšířený. Jak je to u Vás? Negativní motivace nepomáhá, ale omezuje.
Pokud musíte používat negativní motivaci, je něco špatně ne v lidech, ale v řízení vaší společnosti.

Peníze jsou v dnešní společnosti sice důležité, ale motivace není o penězích.
Jsou "hygienickou potřebou". Peníze bych měl mít tehdy, když je potřebuji.
Peter Drucker

"Ekonomické benefity jsou považovány více za nárok, než za odměnu."

Nepodceňujte ostatní motivační faktory.

Aktivní péče o zdraví, o osobní rozvoj, kvalita práce přímého nadřízeného,
pracovní klima, dobrá komunikace, pocit důležitosti, radost z púráce, spravedlnost,
důvěra, vážit si lidí, veřejné uznání, pochvala, motivační setkání, volný den, pobyt pro dva,
osobní poděkování od přímého nadřízeného, čas na rozhovor,
zapojit pracovníky do rozhodování,
dát pracovníkovi možnost rozvinout jeho schopnost,
vyvolat u pracovníků pocity důležitosti,
otevřená, důvěryhodná a pozitivní pracovní atmosféra,
společné oslavy úspěchů...

Základem lidského chování je uspokojování potřeb.
Např. A. Robbins definuje hlavní lidské potřeby takto:
Bezpečnost, Obměna, Uznání, Spojení (láska)
A ostatní potřeby: osobní růst a velikost osobního přínosu.

Základní potřeby musí být naplněny trvale. Ale lidé dnes chtějí více!
Nechtějí žít jen pro práci, která naplňuje základní lidské potřeby.
Chtějí mít pocit naplnění, dělat smysluplnou práci!
Professor Götz Werner

"Hovoříme neustále o Know-how (vědět jak). Ale málo hovoříme o Know-why (vědět proč). Velmi málo se ptáme Proč a k čemu?“

U prémiových systémů jsme si všimli:

   • Pracovníci sledují výši vyplacené částky. Teprve, když mají pocit, že dostali méně, než očekávali, ptají se proč.
   • Každý den, kdy nemají pro výplatu vysvětlení, je dráždí. Vyvěšujte ukazatele předem.
   • Prémiové systémy musí být v očích pracovníků spravedlivé. A výpočty nesmějí být komplikované.
   • Nemusí být absolutně stejné. OK jsou třeba procentní sazby k základu.
   • Pracovníci akceptují, že někdo dostane za lepší práci, nebo za více práce více peněz.

Spolu se zavedením týmové práce zjednoduště odměňování a zaveďte týmové odměny,
které se dělí v týmu rovným dílem.

Je Váš odměňovací systém vůbec motivační?

Výstupy podávané měsíc dozadu jsou jen k vysvětlení, ale nemotivují k lepší práci dnes.
Motivačním se stane tehdy, když mohu ukazatel, podle kterého jsem hodnocený, sledovat v průběhu měsíce,
abych s tím ještě něco mohl udělat. Aby si pracovníci mohli říci: "Musíme zabrat, jinak dostaneme méně peněz!"
Nebo: "Pozor na kvalitu. Dívejte se pořádně! Ještě jedna reklamace a přijdeme o peníze za kvalitu."
E-learningový školící systém

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme, zvykli jsme si na ně. Tady pomůže externí odborník.
2.
Poskytneme Vám informace z naší více jak dvacetileté praxe. Určitě využijete.
3.
Žádný workshop není stejný. Připravujeme je právě Vám na míru po provedení analýzy.
4.
Před každým workshopem hovoříme o cílech a představách s účastníky.
5.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme doporučení pro Váš další postup.
6.
Naše odbornost není jen v managementu, ale i v komunikaci, psychologii.
7.
Garance kvality. V případě, že nebyl splněný cíl, nemusíte neplatit.
8.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
9.
Komunikujeme ČESKY i NĚMECKY. Vhodné pro česko-německé společnosti.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah