Řízení projektů - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Projekty pro naše zákazníky úspěšně realizujeme již od roku 1995.
Snižte zatížení Vašich pracovníků
Optimalizujte také Vaše postupy
Urychlete zavedení výroby
Nenarušíte stávající výrobu
Zvyšte současně produktivitu
Dosáhněte zisku z výroby dříve
Řízení projektů
Projekty optimalizace
Řízení projektů
Řízení projektů
Některé z našich projektů
S německou společností STABILA Meßgeräte Gustav Ullrich, GmbH, Annweiler jsme v rámci společného projektu vybudovali v České republice výrobní závod na výrobu skládacích metrů. Společnost STABILA patří k významným světovým společnostem s tradicí výroby měřidel od roku 1820 a je zastoupená v 60ti zemích světa.

Projekt obsahoval mj. rekonstrukci objektu, dovoz technologie a její uvedení do provozu, výběr pracovníků, jejich zaškolení, zavedení systému řízení, organizace výroby v souladu se zavedenou praxí mateřské společnosti, zpracování české a německé interní dokumentace, zajištění dodavatelů, jednání s českými úřady.


© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah