Optimalizace - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah

Více jak 20 let pomáháme našim zákazníkůmaplikovat štíhlé myšlení a nástroje Lean Managementu v praxi,zapojovat všechny pracovníky do řízení a do každodenní optimalizaceformou týmové organizace práce, týmového řízení,přenést řízení blíže k výrobě formou Shopfloor Managementu,vytvářet prostředí pro osobní růst Vašich pracovníků.Vytvořili jsme efektivní postupy, které bezpečně vedouk ozdravení firemního prostředí, zlepšení komunikace,k převzetí odpovědnosti aktivními a motivovanými pracovníky.


Nejdůležitější částí Vaší společnosti
není technologie, majetek,
ale dovednosti Vaši pracovníků.


Dělníci tvoří hodnoty pro zákazníka!
Vytvořte týmové řízení práce
a předejte týmům kompetence.
Dovolte jim plně uplatnit
jejich znalosti a dovednosti.
Věřte jim a nechte je rozhodovat.
Přeneste řízení co nejblíže k výrobě.
Zaveďte týmy a Shopfloor management.
Aktivně podporujte jejich osobní růst,
jejich psychické i fyzické zdraví!
Zanechte politikaření, zajistěte
prostředí důvěry a věcné komunikace.
VAŠE FIRMA NA TOM JEN VYDĚLÁ!
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Celé desetiletí jsme budovali a řídili výrobní společnosti pro významné německé společnosti (Stabila, Wera Werk, SIKA).
Nasbírali jsem řadu praktických zkušeností ve všech oblastech řízení společnosti. Vyzkoušeli jsme si různé nástroje řízení.
Další desetiletí pomáháme výrobním podnikům zlepšit systém řízení, zavádět štíhlé myšlení, nástroje LEAN a SIX SIGMA,
optimalizovat produktivitu procesů, hledat a odstraňovat rizika ve výrobě, zavádět autonomí údržbu, controlling, ERP systémy.

Prováděli jsme řadu analýz a zjistili, že se klade velký důraz na technologie a procesy, ale zapojení pracovníků do řízení,
především výrobních dělníků je nízké. Zapojení všech pracovníků do řízení formou týmů, aktivní péče o osobní rozvoj
a zdraví pracovníků je základním požadavkem managementu 21. století a bez toho nelze dosáhnout stabilního růstu.
Nejdůležitější není to, co děláte, ani jak, ale jak je vnímáno jednotlivými pracovníky.

Požadavkem současné doby je přenesení řízení co nejblíže výrobě, zapojit všechny pracovníky,
specifikace, digitalizace a nový lidský přístup k práci.
TEAM MANAGEMENT

Zapojení všech pracovníků do řízení
Nehierarchický systém řízení

Shopfloor Management

Řízení výroby ve výrobě, vizualizace
Propojení celé společnosti při řízení

New Work

Nová role vedoucích pracovníků
Podpora pracovníků, koučink

Vytvořili jsme si během naší dlouholeté práce postupy, které bezpečně vedou k ozdravení firemního prostředí,
k trvalému zapojení pracovníků do řízení společností, do každodenní optimalizace, k převzetí odpovědnosti.

Současný trend rozvoje řízení společností tyto naše snahy potvrzuje, a proto nabízíme pomoc i Vám.
PROČ ZAVÁDĚT ZMĚNY ŘÍZENÍ?
 1. Stávající problémy jsou v současné době starými způsoby neřešitelné.
 2. Bez aktivního zapojení všech nejde v dynamickém světě dlouhodobě růst.
 3. Neexistuje superleader, který by vše rozhodoval. Zapojte všechny v týmech.
 4. Dáte-li lidem důvěru a pocit radosti z dobře odvedené práce, změníte vše.
 5. Zvýší se jejich aktivita, výkonnost, sníží se zmetkovitost, náklady, zrychlí výroba.
 6. Zlepší se komunikace, firemní prostředí, což pozitivní výsledky dále podpoří.
 7. Jen v takovém prostředí lze zavést štíhlé myšlení a nástroje Lean / Six Sigma.
 8. Již dnes nestačí motivace penězi a benefity. Kvalitní pracovníci potřebují více!
 9. Lidem vadí v práci dlouhodobý stres, manipulace, nespravedlnost, politikaření.
 10. Aktivně se věnujte osobnímu růstu Vašich pracovníků, poroste Vaše firma.
 11. Dbejte na psychické a fyzické zdraví Vašich pracovníků, uzdravíte tím Vaší firmu.
 12. Nechte týmy samostatně řešit smysluplné výzvy, dosáhnete nejvyšší produktivity.
 13. Již není možné věci naplánovat a pak řešit ve výrobě. Tvořte společně a souběžně.
Nejvíce na tom vydělá Vaše firma. Tedy vy všichni!
HLAVNÍ BODY NAŠEHO POSTUPU
Optimalizace ozdravení společností
ANALÝZA SKUTEČNÉHO STAVU
Podívejme se na vše pravdivě a klidně, bez emocí. Naučme se dívat.

Klíčovou částí je zjištění, jak na tom v dané oblasti doopravdy jsme. Pohled by měl být jednotný.
A zde je nápomocná role třetí osoby, externího poradce. Je mnoho věcí, na které jste si "zvykli".
Něco se neřeší, protože je spojeno s velkými emocemi, stane se TABU.

Tato počáteční část projektů se přeskakuje, nebo podceňuje. Ale jak chcete zvolit strategii k úspěšnému dosažení cíle,
když nevíte, odkud vyrážíte? Jak chcete zvolit další cestu, když nevíte, kde stojíte?

Nabízíme Vám odborný nezávislý pohled s návrhem postupu řešení.
Analýzy provádíme formou on-line dotazníků a rozhovorů.

Není důležité to co děláte, ani to jak. Důležité je to, jak pracovníci vše vnímají. Jdeme do výroby, za lidmi a ptáme se.
Co brání sjednocení táborů vedení, obchodníků, projektantů, administrativy, dělníků do jednoho fungujícího celku?
Co je pravda a co jen nesprávné představy lidí z nedostatku informací?
Co považují Vaši dělníci, kteří tvoří hodnoty pro zákazníka, za důležité?
Součástí analýz je nejen prezentace, ale i společná diskuze o dalším postupu.

Více, jak dvacetiletá praxe v provozu českých a německých společností nám dovoluje
velmi rychle pochopit systém řízení a pracovní postupy, abychom využili všechny Vaše silné stránky.

Nehledejte složitá řešení, nejlepší jsou většinou ta nejjednodušší!
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
Optimalizace ozdravení společností
PŘEDPOKLADY ZAVEDENÍ ZMĚN
Pokud je chcete, aby se Vaši pracovníci stali aktivními, přebírali odpovědnost, vyladili svou osobní vnitřní motivaci
na smysluplné cíli Vaší společnosti, podíleli se na každodenním zlepšování, je nutné vytvořit pro to vhodné předpoklady.
Je mnoho témat a oblastí, kde je nutné změnit své myšlení, vidět opravdu důležité věci, aktivně je měnit...
Jen namátkou Vám předkládáme témata k zamyšlení. Jak je to ve Vaší firmě? Napište nám.


Všude slyšíme: "Ti mladí nejsou spolehliví!"
Ale tento všeobecný problém není v mladých lidech. Jak to?
Něco je obecně jinak a my jsme se situaci nepřizpůsobili.

Generace Y a Z vidí, že život hlavně pro práci a kariéru rodičům moc štěstí nepřinesl.
Nechtějí to opakovat. Zdraví, rodina, partnerství jsou pro ně důležitější.
Chtějí smysluplnou práci. Proč se práce dělá? Vize, cíle, smysl...
Nechtějí jen poslouchat rozkazy.
Potřebují samostatnost, důvěru, flexibilitu, možnost rozvoje!

Potřebují jiné řízení - pomoc, podporu, koučink místo povelů a manipulace.

Starší generace to potřebuje také. Začíná si to pomalu uvědomovat.
Sice má pořád obavy, že přijde o svou práci, ale vnitřně se stydí, že tak dlouho neřešili.

Změňte systém řízení ve Vaší firmě. Jak jednoduché.
"Tam je zakopaný pes"...

Pokud řízení změníte, problém zmizí.
Rádi Vám poradímne jaké postupné kroky učinit.
Optimalizace ozdravení společností
                                                     PASIVNÍ ROLE DĚLNÍKA
Velmi často se setkáváme s problémem pasivní role pracovníků, především dělníků. Pokud převažuje,
je vždy výsledkem špatného řízení společnosti. A jinak řečeno: Kvalitním řízením lze změnit pasivní role v aktivní!
Ano. To se lehce řekne, ale hůře realizuje. Ale věřte, že to jde.

Pasivní roli zvolilo mnoho lidí nejenom v práci, ale i v celém životě. Myslí si, že je bezpečnější a pohodlnější.
Myslí si, že do této role byli dotlačeni vnějšími okolnostmi, že nemají na výběr. V práci nekomunikují, nejsou aktivní.
Nikdo z nich není v pasivní roli opravdu šťastný, ale nevědí, jak z toho ven. A proč by ji měli měnit?
Důvody, proč tuto roli v práci zvolili, přetrvávají. Někde je prostředí přímo "vojenské až vězeňské".

Podívejme se na to pohledem dělníků. Pokud byste neustále upozorňovali na to, že je něco špatně, tedy škodí firmě,
a nic by se nestalo, nestali byste se časem také pasivními? Když se s tím, že nikoho Váš názor nezajímá, nesmíříte  a začnete „remcat“, nestanete se také problematickým pracovníkem? Je pak jen otázkou času, kdy odejdete.

Jeden z nejhorších pocitů pracovníka je nespravedlnost v jeho očích, se kterou nemůže nic udělat.
Ale pozor. Není to jen nespravedlnost vůči jeho osobě, vůči druhému, ale i vůči firmě!

Při naší práci jsme zjistili, že se právě problematičtí pracovníci stanou často zdravým jádrem týmů,
který začne problémy na svém pracovišti řešit. Naopak někteří "bezproblémoví" pracovníci,
kteří využívali neprůhlednou situaci a jen se vezli, sami odcházejí.

           ZAVÁDĚNÍ TÝMOVÉHO ŘÍZENÍ (TEAM MANAGEMENTU)
Optimalizace ozdravení společností
Díky týmové práci můžete zásadně zvýšit produktivitu, flexibilitu a kreativitu.

Dnes nemůžete být bez týmové práce dlouhodobě úspěšní!
Téměř všechny úkoly jsou tak komplexní, že je nemůže řešit jedna osoba.
V týmu máte více znalostí, zkušeností a nápadů ihned k dispozici.
Člověk je sociální bytost. I v práci potřebuje kontakt s druhými lidmi.

Team Management umožňuje využití znalostí a dovedností všech při řízení výroby.
Dělníci se tak zapojují do rozhodování na pracovišti,
podporuje se komunikace zdola nahoru,
řízení výroby probíhá ve výrobě, dělníci jsou aktivní a přebírají odpovědnost.

Význam týmového řízení je podtrhován již dlouho ve všech moderních systémech řízení.
Je základním předpokladem zavedení Kaizenu, LEAN managementu, Six Sigma, TQM, ISO...
Úspěšné zavedení týmového řízení není jednoduché, tak se zavádějí jen dílčí nástroje a projektové týmy.

Ale pozor, práce ve skupinách,  v týmech není týmovým řízením.
Musíte zavést týmy v celé společnosti, rozdělit jim prostor,
pracoviště, dát možnost zvolit a vyměnit mluvčího týmu a poskytnout prostor pro týmovou práci.

Ale to ještě nestačí!

Hlavním předpokladem je stanovení pravomocí, tedy oblastí, kde rozhoduje tým po vzájemné konzultaci,
nebo po konzultaci s odborníkem. Také stanovit , kdy rozhoduje vedoucí po konzultaci s týmem.
Mluvčí týmů, či zástupci týmů se musí ve výrobě scházet, musí mít možnost být na poradách.
Proto je velmi výhodné zavádět současně i řízení formou Shopfloor Managementu.

Musíte aktivně podporovat týmové diskuze a rozhodování.
Role vedoucích a odborníků se mění na roli koučování týmů. I vedoucí potřebují růst, je náročnější role.

Před zaváděním je nutné všem vysvětlit tak, aby uvěřili Vašemu záměru, pochopili přínosy a přijali za své.
Využijte vizualizaci, neformální diskuze. Ať pracovníci slyší i od majitele a od vrcholového vedení.

Podmínky se vytvoří shora, ale projekt se dá zrealizovat jen ZDOLA.

Je nutné také dbát na to, aby neexistoval zásadní zdroj napětí, který vnáší do firemního prostředí stres.
Je důležité tento zdroj napětí včas objevit a řešit. Z praxe víme, že jakmile je již řešeno
zapojením pracovníků, kterých se týká, problém v očích pracovníků mizí.

Z tohoto důvodu provádíme vždy analýzu, jejíž součástí je i spokojenost pracovníků.
(Zde je vhodná role externího odborníka, který vidí podstatně více a lépe si získá důvěru pracovníků.)

Zažíváme, že většina problémů je způsobena nedostatkem informací. Tato nedorozumění se
ve zájemné komunikaci odstraňují. Každému se uleví a získá se i pozitivní náboj pro změny.
Problémy mohou být v oblasti prémiového řádu, nevhodného zaškolování, špatně stanovovaných cílech,
špatné personální práce, nemožnosti rychle řešit problémy pracovišť, problémy s vedoucím, nespravedlnost...

Je nutné věřit, projevit zájem, poslouchat a řešit.
DALŠÍ OBLASTI KOMUNIKACE V TÝMECH
Pokud měníte, optimalizujete systém řízení, vnímejte vždy jako celek.
Neřešte jen tu oblast, kde máte problémy největší.

Při zavádění team managementu pomáháme řešit s týmy některé klíčové oblasti, kterým říkáme hlavní pilíře.
Vzhledem k tomu, že funguje komunikace zdola nahoru, je vhodné získat názory pracovníků na stávající řízení.
Optimální fungování v těchto oblastech je také důležité pro to, aby přínos z týmového řízení byl co největší.
Naopak nefungování může veškeré snahy velmi zbrzdit, nebo i zastavit.

                 1. Personální práce přímých nadřízených a v týmech.
                 2. Řízení podle smysluplných a prodiskutovaných cílů.
                 3. Dobře fungující prémiový systém.
                 4. Agenda interních neshod.
                 5. Agenda zlepšovacích návrhů, inovací.
                 6. Záznam a předávání know-how, zaškolování, dokumentace.

Nejdůležitější částí každé společnosti jsou lidé.
O tom, jak úspěšná je Vaše společnost, rozhoduje to, jak dobře lidé na svých pozicích fungují.
Týká se všech pracovníků a všech pozic. Proto je tak důležitá personální práce.
Dělá ji u Vás každý přímý nadřízený, nebo personální oddělení s ředitelem?

Zkuste si odpovědět na několik otázek:

      • Jsou Vaši pracovníci na místech a v pohodě tak, aby mohli uplatnit své silné stránky?
      • Znáte silné stránky u všech pracovníků? Zná je jejich přímý nadřízený?
      • Podporuje pracovníky jejich přímý nadřízený? Zná jejich požadavky a přání?
      • Máte přehled o spokojenosti svých pracovníků?
      • Může personální práci vykonávat vedoucí u svých podřízených? Má k tomu kompetence?
      • Máte přehled o požadavcích každého pracoviště z hlediska plánovaného rozvoje?
      • Vybírají si pracovníci to, co by potřebovali proškolit?
      • Mají pracovníci včas informace, jaké úkoly je čekají a co budou na jejich zvládnutí potřebovat?
      • Vyhodnocujete efektivitu každého vzdělávání? Jak?
      • Zajímáte se aktivně o zdraví a osobní růst Vašich zaměstnanců?

Neexistuje stejný recept. Naopak je nutné brát z hlediska Vaší jedinečnosti.
Ale některé zásady jsou společné.
PROČ SHOPFLOOR MANAGEMENT?
1. Rozhodování přibližuje blíže k výrobě

Shop Floor je myšlena dílna, výrobní pracoviště, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka.
Předpokládá existenci výrobních týmů a zapojuje je do operativního řízení.
Výrobní dělníci přestávají být jen výkonnou částí firmy, ale přebírají odpovědnost a část řízení.
Řídící pracovníci řeší spolu s mistry, předáky a zástupci týmů operativní agendu.
Problémy se nejen okamžitě řeší, ale společně se hledají odchylky, aby se problémům předešlo.
Hlavním cílem operativního řízení je uspokojení externích a interních zákazníků.

2. Zajišťuje transparentnost

Pravé příčiny se už neztratí tichou poštou z výroby k vedení firmy.
Aplikuje se Glas Wall Management - politika otevřené komunikace a výměny informací.

3. Vizualizace

Využívá nástroj vizualizace důležitých a aktuálních ukazatelů (KPI) na jednom místě (shopfloor).
Ukazatele jsou jednoduše zjistitelné, neustále jsou pracovníky aktualizovány. Žádné složité přehledy z ERP.
Pro ukazatele se používají QKLSA kritéria (kvalita, náklady, dodávky, bezpečnost, pracovní morálka).

4. Komunikace a informace

Zlepšuje komunikaci, včetně týmové komunikace a komunikace zdola.
Předávají se informace mezi týmy, mezi směnami, shora dolu, zdola nahoru.

5. Nástroj pro uplatňování strategických cílů

Cíle jsou vizualizovány a sleduje se, zda je každé rozhodnutí s nimi v souladu.

6. Nepřetržitá optimalizace všemi

Shopfloor Management se chápe jako další stupeň zavádění LEAN managementu.
Umožňuje zavedení významného nástroje LEANu - nepřetržitou optimalizaci všemi.

7. Úspora času

Porady jsou před každou směnou, dále podle potřeby a jsou velmi věcné a krátké.
Odstraníte tím dlouhé a neproduktivní porady v kancelářích!
Všichni mají rychle informace a rozhoduje se okamžitě. Tím se zkrátí doba výroby, sníží počet chyb.

8. Personální práce

Porady jsou i nástrojem pro získávání aktuálních informací pro kvalitní personální práci.

9. Úloha vedoucích

Úloha vedoucích se mění v roli kouče a servis odborníka.

Doporučujeme propojit s GO AND SEE a Gemba Walk k získávání podnětů z výroby.
PRODUKTIVITA PROCESŮ a ANALÝZY RIZIK
Mnoho nástrojů systémů řízení kvality - LEAN Management, Six Sigma, ISO 9001, ISO/TS 16949
se využívá jen specialisty a není denní praxí ve výrobě.

Dělnící často nechápou význam
a domnívají se, že se jedná o složité "inženýrské" nástroje.
OPAK JE PRAVDOU

Většina nástrojů vznikla pro ulehčení práce přímo ve výrobě
Je jedno, kolik máte pracovníků a kde podnikáte

Pomáháme proto nástroje skutečně zavést: Tj. Vysvětlit tak, aby byly přijaty všemi.

Nástrojů se v každodenní praxi používá mnoho, navzájem se kombinují a i různě jmenují.
Jednotné názvosloví se udržuje u automotive, německé společnosti vše přejmenovávají,
v českých a slovenských podnicích většinou pracovníci názvy nepoužívají.

Není ukazatelem kvality řízení kolik nástrojů používáte (pokud nemáte v automotive předepsáno).
Důležité je ale jestli je chápete a JAK je používáte.
Následují příklady nástrojů, které jsme s našimi zákazníky zaváděli a mohli by se hodit i Vám.

Nástroje pro kreativní práci
Tyto nástroje se používají pro hledání podnětů k zadané problematice, k hledání řešení existujícího,
či potenciálního problému. Tyto nástroje se používají v týmu, většinou na brainstormingu
a umožňují získat velké množství nápadů zapojením všech účastníků.

   • Metoda 6-3-5: (6-3-5 method, Metode 6-3-5) Nejrychlejší způsob, jak získat podněty k zadané problematice. Během půl hodiny získáte 6x3x5=90 nápadů tím, že budete rozvíjet nápady kolegů v tabulce s šesti řádky a třemi sloupci...
   • "Anti řešení": Zajímavý a vysoce účinný nástroj. Začali jsme používat, když pracovníci poskytují negativní informace. Hledáte jak nejdokonaleji nesplnit, sabotovat a teprve v závěru otočíte a nadefinujete opatření, jak tomu zabránit.
   • Myšlenkové mapy: Je sice nástrojem, který rozvíjí ústřední myšlenku, ale naučte se používat tuto formu zápisu pro každý brainstorming. Je to rychlejší, než běžný zápis třeba ve Wordu. A hlavně s ním můžete dále pracovat a vizualizovat.

Jedním z argumentů, proč se běžně nepoužívá je argument, že "Na to nemáme čas. Musíme vyrábět."
Pokud zavedete čas naopak ušetříte. A hlavně ušetříte peníze, snížíte stres, protože budete dělat věci lépe.
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah