Nabízíme - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Máte problémy získat
a
udržet si pracovníky?

Problém není v lidech,
ale ve vašem
systému řízení.
A ten lze změnit.

Interní
vzdělávací
systém

Vytvářejte si vlastní
e-learningové lekce

Jednoduše a levně

Team Management

Shopfloor Management

Cesta k zapojení všech
je specifická.

Stačí pochopit proč a jak.

Štíhlé myšlení

a nástroje LEAN v denní praxi

Změnu myšlení a dlouhodobé využívání
nástrojů lze úspěšně zavést jen ZDOLA.

Projektový tým

pro splnění Vašich cílů

Povedeme, nebo budeme koučovat
tým ke splnění Vašich cílů

Interim
Management

Převezmeme řízení
na domluvenou dobu
k realizaci Vašich cílů.

Praktické
workshopy

Připravíme workshopy
podle Vašich potřeb
speciálně pro Vás.

Analýzy

Analýzy procesu
Analýzy spokojenosti
Krizový management
s návrhy řešení


Nabízíme i Vám naše
více jak dvacetileté
zkušenosti z managementu
a z optimalizace výroby.

Ing. Pavel Dynžík, jednatel společnosti  

Proč spolupracovat právě s námi?
1.
Řadu věcí kolem sebe již nevidíme. Tady pomůže externí odborník.
2.
Získáte praktické návody, budete vědět proč a jak. Žádné fráze.
3.
Workshopy vytváříme na míru účastníkům na základě analýzy.
4.
Po semináři společně zhodnotíme a probereme možný další postup.
5.
Garance kvality. V případě, že Vám nesplní cíl, neplatíte.
6.
Platíte za výsledek. Žádná platba předem.
7.
Veškerá činnost možná ČESKY i NĚMECKY.
E-learningový školící systém
Nabízíme Vám ANALÝZY, odborný nezávislý pohled s návrhem postupu řešení.
Vzhledem k více jak dvacetileté praxi vidíme rychle hlavní rizika, kvalitu systému řízení,
rozpoznáme podstatné od nepodstatného, vidíme jasně i to, na co jste si zvykli.

Dozvíte se CO a také PROČ.
Budete moci využít veškerý váš specifický potenciál.
1.
Týdenní analýza
1 - 2 dny u Vás analýza procesu a rizik. Příprava, prezentace výsledků a diskuze. Rychle a výhodně
získáte významné informace a praktické rady.

2.
Průzkum spokojenosti pracovníků
Odborný a nezávislý rozbor spokojenosti. Získáte také praktické rady, jak u Vás zlepšit. Naplňte také požadavky ISO 9001 ?

3.
Další analýzy podle Vašeho přání. Napište nám

Naše praktické workshopy jsou vždy zcela individuální!

Abychom lépe pochopili Vaše požadavky, děláme vždy analýzu.
Pomocí dotazníků a rozhovorů zjišťujeme, co si o tématu myslí všichni zúčastění.
Pak společně nadefinujeme účastníky workshopu a s některými se předem potkáme,
abychom slyšeli jejich cíle a požadavky. Teprve pak workshop připravujeme.

Workshopy trvají 4 hodiny, nebo 2x 4 hodiny (2 dny).
Po domluvě si vyberete podle Vašich potřeb.

Po každém workshopu provádíme vyhodnocení (ca. 1 hodina), kdy společně diskutujeme dané téma
a předkládáme možné postupy pro optimalizaci.

Ceny se stanovují podle počtu dnů, podle rozsáhlosti analýzy, nebo počtu účastníků.
Cena obsahuje přípravu, pracovní materiál, protokol a společné zhodnocení.
             POSTUP WORKSHOPU
Rozsah
3-4 dny
z toho 1-2 dne u zákazníka

Cena

30.000 - 60.000 Kč bez DPH

Postup
1.
Domluvení zadání a cíle podle Vašeho přání

2.
Analýza u zákazníka. Zjištění hlavních problémů, záměrů, cílů,
které se týkají zvoleného tématu.
které se týkají zvoleného tématu.

3.
Rozhovory s účastníky o jejich představách, cílech a přípravě.

4.
Příprava Workshopu

5.
Workshop

6.
Vyhodnocení a diskuze
s vedením společnosti.
s vedením společnosti.

© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah