Analýza spokojenosti - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah
Průzkum spokojenosti pracovníků
Rozsah
se stanoví podle počtu zaměstnanců a počtu dnů

Cena

podle rozsahu

Postup
1.
nadefinování úkolu a cíle,
vysvětlení účastníkům

2.
předání on-line dotazníků

3.
Vedení rozhovorů se spolu-pracovníky, odbory

4.
Rothovory s personálním oddělením, vedením výroby

5.
Vyhodnocení

6.
Prezentace zákazníkovi výsledky
s návrhy řešení problémů

Přínos pro společnost
1.
Vaši pracovníci a jejich dovednosti jsou to nejdůležitější, co máte. Tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka.
2.
Spokojenost pracovníků je předpokladem jejich správné motivace, aktivní práce i převzetí odpovědnosti.
3.
Je velmi důležité, co si pracovníci myslí, jak Vaše snahy,
personální práci, informace sami vnímají.
4.
Nespokojenost, strachy, nedorozumění, odpor snižují produktivitu až o jednu čtvrtinu!
5.
Už jen tím, že se průzkum spokojenosti dělá se odstraní řada nedorozumění a navodí pozitivní atmosféra.
6.

Ve vzájemné diskuzi vytvoříme seznam opatření, jak spokojenost Vašich pracovníků zlepšit a udržet.
Analýzy provádíme formou dotazníků a rozhovorů.
Není důležité to co děláte, ale jak to pracovníci vnímají.
Jdeme do výroby, za lidmi a ptáme se.

Projdeme si celý zkoumaný proces, zjišťujeme spokojenost zaměstnanců, firemní klima.
Součástí analýz je prezentace a společná diskuze o dalším postupu.
Dozvíte se věci jasně, bez obalu. Nejen co, ale i proč.
Budete moci využít veškerý váš specifický potenciál.

Bude jen na Vás, jestli a jak změny ve Vaší společnosti zajistíte.
Ale budete vědět a budete si moci vybrat.
E-learningový školící systém
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah