Týdenní analýzy - TRANSTECH PRO

Přejít na obsah

Nabízíme i Vám naše
více jak dvacetileté
zkušenosti z managementu
a z optimalizace výroby.

Ing. Pavel Dynžík, jednatel společnosti
Přínos pro společnost
1.
Získáte pravdivý odborný pohled na vybranou oblast
2.
Dostanete seznam hlavních rizik
3.
Navrhneme Vám také postup při řešení problémů
4.
Za výhodnou částku získáte možnost konzultace
s odborníkem, který více, jak 20 let úspěšně řeší
optimalizační projekty ve výrobních závodech.
5.
Uklidnění emocí a potvrzení správného úsilí věci řešit
TÝDENNÍ ANALÝZA
Rozsah
4 dny
z toho 2 dny u zákazníka

Cena

50.000,- Kč bez DPH

Postup
1.
Domluvení požadavků, cíle

2.
Analýza procesu. Zpracování VSM,
analýzy toku hodnot ve výrobě.
analýzy toku hodnot ve výrobě.

3.
Analýza spokojenosti pracovníků

4.
Dotazníky a vedení rozhovorů

5.
Vyhodnocení podkladů

6.
Prezentace závěrů a společná diskuze o možném postupu

Podívejme se na vše pravdivě a klidně, bez emocí.
Klíčovou částí je zjištění, jak na tom v dané oblasti doopravdy jsme. Pohled by měl být jednotný.
Tato počáteční část projektů se přeskakuje, nebo podceňuje.
Ale jak chcete zvolit strategii k úspěšnému dosažení cíle,
když nevíte, odkud vyrážíte? Jak chcete zvolit další cestu, když nevíte, kde stojíte?

Nabízíme Vám odborný nezávislý pohled s návrhem postupu řešení.
Vzhledem k více jak dvacetileté praxi vidíme rychle hlavní rizika, kvalitu systému řízení,
rozpoznáme podstatné od nepodstatného, vidíme jasně i to, na co jste si zvykli.

Analýzy provádíme formou dotazníků a rozhovorů.
Není důležité to co děláte, ale jak to pracovníci vnímají.
Jdeme do výroby, za lidmi a ptáme se.

Projdeme si celý zkoumaný proces, zjišťujeme spokojenost zaměstnanců, firemní klima.
Součástí analýz je prezentace a společná diskuze o dalším postupu.
Dozvíte se věci jasně, bez obalu. Nejen co, ale i proč.
Budete moci využít veškerý váš specifický potenciál.

Bude jen na Vás, jestli a jak změny ve Vaší společnosti zajistíte.
Ale budete vědět a budete si moci vybrat.

Nehledejte složitá řešení, nejlepší jsou většinou ta nejjednodušší!
E-learningový školící systém
© Copyright TRANSTECH PRO, s.r.o.
Návrat na obsah